In order to resize the text, hold the Ctrl-key (Cmd-key on a Mac). Press simultaneously + to size up or - to size down.

Horisont 2020-seminar: Innovasjon og hvordan redusere risiko ved internasjonalt samarbeid

H2020-Helpdesk, BTO, GCE Subsea, NCE Seafood, NCE Maritime Cleantech og NCE Media inviterer til frokostmøte med Kluge Advokatfirma og House of Knowledge om IPR i internasjonale prosjekter.

Tid: Mandag 4. juni 2018, 8:30 til 10:00

Sted: BTO, 2. etasje, Thormøhlensgate 51, Bergen

Tema

 • «Do’s and Don’ts» og innspill i innovasjonsprosjekter
 • Med et stadig økende fokus på samarbeid og innovasjon over landegrensene er det enkelte viktige lærdommer en bør ha med seg for å sikre realisering, redusere friksjon i prosjektet, legge til rette for videre samarbeid og unngå «party killers» og krangler om eierskap
 • Nøkkelord: Innovasjon, Innovasjonsprosesser, Åpen innovasjon, IP/IPR, IPR-strategi, Rettigheter, Avtaler, Internasjonalt samarbeid, H2020

Foredragsholderne: Thomas Rieber-Mohn og Magnus Hakvåg.

Program

Velkommen (5 min om Kluge Advokatfirma og House of Knowledge)

Introduksjon til IP/IPR begrepsavklaringer (25 min introduksjon og 15 min spørsmål)

 • Hvilke rettighetstyper har vi og hva er vernet
 • Sikring og forvaltning av rettigheter, IPR-strategi
 • Kort «business inteligence» (prior art søk osv. )
 • Noen enkle eksempler

IPR og avtaler (15 min intro og 10 min spørsmål)

 • Avtalens betydning i det praktiske liv
 • Klassiske typetilfeller der rettighetene bør reguleres i avtale
 • Background og foreground, og eksempler på hvordan rettighetsspørsmål kan løses

Innovasjon, innovasjonsprosesser, H2020 og IPR (15 min intro 5 min spørsmål)

 • Som del av prosesser

Meld deg på arrangementet her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på helpdesk@bergento.com.