In order to resize the text, hold the Ctrl-key (Cmd-key on a Mac). Press simultaneously + to size up or - to size down.

Horisont 2020-seminar: Fremtidens energiprosjekter

Jobber du med prosjekter innen fornybar energi? På dette Horisont 2020-seminaret får du oversikt over hvilke muligheter som finnes for støtte fra EU, mulighet til å møte aktuelle partnere fra forskning og industri, og gode tips for hvordan du kan gå frem.

Møtet er spesielt relevant for deg som jobber med prosjekter innen offshore vind, geotermisk energi og tidevannskraft.

Tid: 8. juni 2017, 10.00 – 13.00

Sted: BTO, 2. etasje, Thormøhlensgate 51

Program:

10.00 – 10.15   Velkommen m/introduksjonsrunde

10.15 – 11:00   Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020: Aktuelle utlysninger Marianne Haavardsholm Aandahl og Mari Lyseid Authen, nasjonale kontaktpunkt for energi i Horisont 2020 i Norges Forskningsråd

11:00 – 11: 15   SMB-instrumentet: Muligheter for små og mellomstore bedrifter innen energi ved Karianne Kojen Andersen, Innovasjon Norge

11:15 – 11.30   Hvem kan hjelpe med hva? ved Gisle Nondal, GCE Subsea, Karianne Kojen Andersen, Innovasjon Norge, Marianne Haavardsholm Aandahl og Mari Lyseid Authen, Norges Forskningsråd

11:30 – 11:35   Avsluttende appell ved representant for en av klyngene

11.35 – 13:00   Felles lunsj og speed dating. Her kan du få svar og finne partnere innenfor følgende tema:

  • Offshore vind
  • Geotermisk energi
  • Tidevannskraft

Meld deg på seminaret her!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Karianne Andersen eller Gisle Nondal.
Logoes of the organisers