In order to resize the text, hold the Ctrl-key (Cmd-key on a Mac). Press simultaneously + to size up or - to size down.

Nettverksmøte om medisinsk inkubator

Den 8. mars 2018 ble det arrangert et nettverksmøte om medisinsk inkubator i regi av Biomedical Network. Her finner du de fleste presentasjonene fra møtet.

«Åpningsinnlegg»Robert Bjerknes, Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, Universitetet i Bergen

«Hva kjennetegner den perfekte inkubator?»Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon, Universitetet i Bergen

«Kunnskapsbasert tjenesteinnovasjon i Bergen kommune»Nina Mevold, Kommunaldirektør, Bergen Kommune

 

Nasjonale erfaringer

«Oslo Cancer Cluster i dag»Bjørn Klem, General Manager, Oslo Cancer Cluster Incubator.

«Gode eksempler fra Norge og erfaringer fra inkubatordrift i Bergen»Bjarte Horn, Business Developer, BTO/Nyskapingsparken Inkubator

 

Utvikling og muligheter internasjonalt

«Hva er viktige faktorer for å lykkes med å tiltrekke seg kapital og samarbeidspartnere i et internasjonalt marked?»Guttorm Schjelderup, Professor, NHH.

«Hvordan fungerer et forsknings- og utviklingssenter organisert av en stor industriaktør? »Niklas Magnell, Associate Director BioVenture Hub, Astra Zeneca.

 

Lokale ressurser: Hva gjør Bergen attraktiv?

«Persontilpasset medisinsk terapi»Overlege/Forsker Hans Eikesdal, Helse Bergen/Universitetet i Bergen

«Aldringsbiologi»Professor Bettina Husebø, Universitetet i Bergen

«Klinisk aldringsforskning»,  Forsker/Overlege Charalampos (Haris) Tzoulis, Universitetet i Bergen/Helse Bergen

«Finansiering av forskning fra Bergen – kort om betydningen av Bergens forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen for en medisinsk inkubator i Bergen»Sveinung Hole , Daglig leder, Bergen forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

«Presentasjon av forskningspostene»Overlege PhD Camilla Tøndel, Leder klinisk forskningspost for barn, Helse Bergen.

«Presentasjon av Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)»Professor Francisco Real, Leder Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), Universitetet i Bergen

«Bruk av AI til utvikling av persontilpasset terapi»Professor Arvid Lundervold, Universitetet i Bergen/Helse Bergen.