Forretningsutvikler / Senior Forretningsutvikler ønsket!

BTO øker bemanningen innen havbruk, fiskeri, sjømat og bioteknologi. Vi opplever sterkt økende satsning innen marin næringsutvikling i vår region og skal styrke vårt team med 1-2 Forretningsutviklere/Senior Forretningsutviklere. Du vil i samarbeid med kollegaer, forskere og næringsliv bidra til å løse utfordringer dagens samfunn står overfor.

Forskning har stor betydning for enkeltmenneskers livskvalitet og for verdiskapningen til Norge. Vi søker deg som vil hjelpe forskere og forskningsinstitusjonene med å videreutvikle innovasjoner, slik at kunnskap og oppfinnelser kommer samfunnet og næringsliv til gode. Stillingen er knyttet opp mot det marine teamet i BTO.

Arbeidsoppgaver
Du vil få mulighet til å være tett på forskningsmiljøene for å sikre at resultater fra forskningen bidrar til nyskaping. Du vil ha prosjektlederansvar for nyskapingsprosjekter og videreutvikle disse frem til ferdige forhandlede lisensavtaler, selskapsetableringer eller andre former for implementering. Sammen med teamet vil du evaluere, analysere og videreutvikle ideer som kan kommersialiseres, og utarbeide strategier for dette. Som forretningsutvikler vil du få ansvar for å utarbeide presentasjoner, forretningsplaner og søknader om finansiering, samt gjøre markedsanalyser. Dette inkluderer også intern og ekstern rapportering i prosjektene. Du får oppdatere deg på kunnskap innen fag- og bransjeområdene stillingen dekker og drive tett nettverksbygging.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen bioteknologi/havbruk/marinbiologi eller annen høyere utdanning og med relevant bakgrunn fra marin sektor.
 • Minimum 5 års erfaring fra virksomhet innen relevant næring og stor interesse for forskning, innovasjon og entreprenørskap.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk og engelsk.
 • Evne til å jobbe som en brobygger mellom forskning og næring i Vestlandsregionen, nasjonalt  og globalt.

Personlige egenskaper

 •  Du er lyttende og har lett for å sette deg inn i nye områder.
 • Evne til å være strukturert, initiativrik, kreativ og innovativ.
 • Utfordrer status quo og fremmer nye initiativ.
 • Kunne motivere medarbeidere i sine prosjekter og være utholdende i disse.
 • Evne til å forklare kompliserte prosjekter på en lettfattelig og tydelig måte.

Vi tilbyr

 • Innsikt i fremtiden og en jobb som gir mening: hos oss vil du jobbe tett sammen med mennesker som utvikler morgendagens løsninger
 • Kollegaer som har godt samhold, er kreative og samfunnsorienterte.
 • Spennende og utfordrende stilling i et dynamisk og nyskapende miljø.
 • Konkurransedyktige kompensasjonsbetingelser.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger og andre personalgoder.
 • Moderne og flotte kontorlokaler på Marineholmen.

OM OSS:
BTO er det regionale kompetanseselskapet for innovasjon, anvendelse av forskning og kliniske studier. Vi ble etablert i 2004 og eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Siva, Høgskulen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole.

Vi har tre virksomhetsområder: 

 • Vi bistår våre eiere og partnere med å skape verdier av forskningsresultater. Vi sørger for at forskningsbaserte ideer blir til produkter eller tjenester som kommer til nytte i samfunnet.
 • Vi tilbyr oppstarts- og vekstprogrammer. Vi gir gründere og oppstartsselskaper med vekstpotensial hjelpen de trenger for en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.
 • Vi håndterer kliniske studier på vegne av Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Vi er bindeleddet mellom sykehuset og legemiddelindustrien under gjennomføringen av kliniske studier.

Vi holder til i moderne lokaler på Marineholmen og i Media City Bergen.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Mercuri Urval ved Geir Lislerud, tlf. 975 59 052, eller Anne Posner, tlf. 975 59 057. Evt kan du kontakte Steffen Boga, teamleder i BTO, tlf 414 59 203 (etter 30.juli).

For å søke på stillingen, last opp din CV og tilhørende søknadsbrev snarest, og senest innen 12. august 2018.

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.