Psykologisk Førstehjelp mottar 1,8 MNOK fra Helsedirektoratet

Det Psykologiske førstehjelpsskrinet som skal hjelpe barn og unge å takle vanskelige følelser og tanker får nå støtte fra Helsedirektoratet for implementering og forskning på effekt ved bruk. Skrinet høstet mange gode ord i løpet av 2010.

Psykologisk Førstehjelp er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes i samarbeid med en faglig sterk referanse-gruppe.  Følelsesmessige problemer reduserer livskvaliteten til mange barn og ungdommer. Foreldre, barn og unge kan påvirke hvordan de har det ved å benytte Psykologisk Førstehjelp. Målgruppen til Psykologisk Førstehjelp er barn og unge i alderen 8-19 år, samt deres foreldre og helsepersonell involvert med barn og unge. Psykologisk Førstehjelp er det første selvhjelpskonseptet for barn og unge utviklet i Norge.