Psykologisk førstehjelp i Norsk Ukeblad

Enda en familie har testet ut Psykologisk førstehjelp, denne gangen i Norsk Ukeblad.

I artikkelen kommer det fram at skrinet med de røde og grønne figurene, som representerer “rødtanker” og “grønntanker”  fungerer positivt for hele famillien, også foreldrene. Ifølge testfamilien i Norsk Ukeblad bedres åpenheten og samspillet i familien ved bruk av skrinet. Det  blir også lettere for barna å fortelle hvordan de har det.

Psykologisk førstehjelp hjelper barn og unge med å takle hverdagsproblemer. Det neste målet for gründer og spesialpsykolog,  Solfrid Raknes er å lage et lignende skrin for voksne, samt et for det internasjonale markedet.